Sir Alex Fer­gu­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»En varm mand, men og­så sel­v­op­ta­get i en vold­som grad. Jeg kan ik­ke for­stå hans be­hov for at til­svi­ne de spil­le­re, der gav ham al­le de tro­fa­e­er. Han kun­ne ik­ke ha­ve gjort det uden dem. Han over­vur­de­rer sig selv og sin egen ef­fekt. Han er og­så ind­be­gre­bet af ne­po­tis­me. Hans søn blev fy­ret som ma­na­ger i Pre­ston, og da­gen ef­ter hjem­kald­te Sir Alex to Uni­ted-spil­le­re, der var på ud­lån i Pre­ston. På den må­de er han en kold skid, og det er et ud­tryk for, hvad suc­ces kan gø­re ved men­ne­sker.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.