’Ik­ke i min vil­de­ste fan­ta­si’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GULDDRENG

Me­dal­je­vin­de­re

1983: 1984: 1996: 2003: 2006: 2008: 2013: 2015: 1979: 1987: 1999: 2004: 2006 og 2007: Mik­kel Bjerg, som tid­li­ge­re på ugen vandt VM-sølv på en­kelt­star­ten, lod fø­lel­ser­ne få frit løb og slap gla­e­de­stå­rer­ne fri. Bed­ste na­tion Bag­ef­ter kun­ne de dan­ske ju­ni­o­r­ryt­te­re al­le sam­men bli­ve hyl­det på po­di­et. De hav­de nem­lig vun­det den sam­le­de Na­tions Cup for ju­ni­o­r­ryt­te­re for­an USA og Frank­rig.

Den ny­kå­re­de ver­dens­me­ster, Jakob Eg­holm, får nu mu­lig­hed for at fort­sa­et­te den go­de ud­vik­ling på det dan­ske kon­ti­nen­tal­hold Team Gi­ant-Scat­to, som han for ny­lig har skre­vet kon­trakt med sam­men med lands­holdskam­me­ra­ter­ne Mik­kel Bjerg og Fre­de­rik Ro­den­berg.

»Jakob kan bru­ge VM-gul­det som et ka­em­pe ryg­stød på vej­en. Det er en blåstem­pling af hans ta­lent. Da jeg vandt VM-sølv som ju­ni­or i 2003, ta­enk­te jeg ’så gi­ver det me­ning at sat­se på cy­kel­spor­ten, jeg er på ret­te vej.’ Der er selv­føl­ge­lig lang vej der­fra, men det ved Jakob godt,« fastslog en im­po­ne­ret land­stra­e­ner, An­ders Lund.

»Det er vir­ke­lig godt kørt, og det er Det er for skørt. Jeg kan ba­re ik­ke tro det. Det er så ut­ro­ligt, at jeg selv ik­ke i min vil­de­ste fan­ta­si hav­de drømt om det her et ka­em­pe re­sul­tat. Det er ik­ke hver dag, at Dan­mark får en ver­dens­me­ster i cyk­ling, og selv­føl­ge­lig smit­ter det go­de hu­mør og selv­til­li­den af på re­sten af ryt­ter­ne her­ne­de. Nu fik vo­res eli­te­ryt­te­re og­så set, at det kan la­de sig gø­re at få lø­bet brudt op, og at det ik­ke be­hø­ver at en­de i en mas­ses­purt på søn­dag (i mor­gen, red.),« sag­de den hå­be­ful­de land­stra­e­ner.

Dan­ske me­dal­je­ta­ge­re ved ju­ni­or-VM på lan­de­vej Sø­ren Lil­holt, guld Alex Pe­der­sen, bron­ze Ja­cob Ni­el­sen, sølv An­ders Lund, sølv Niki Øster­gaard, sølv Se­ba­sti­an Lan­der, sølv Mads Pe­der­sen, sølv Ras­mus Pe­der­sen, bron­ze Kend­te ryt­te­re, der er ble­vet ju­ni­o­r­ver­dens­me­stre Greg Le­mond Pa­vel Ton­kov Da­mi­a­no Cu­ne­go Ro­man Kreuzi­ger Die­go Ulis­si

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.