Fri­fun­det ef­ter 30 må­ne­der i fa­engsel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den tid­li­ge­re wa­li­si­ske lands­holds­spil­ler i fod­bold Ched Evans blev i går fri­fun­det i en vold­ta­egts­sag.

Ret­ten i Car­diff be­slut­te­de, at den 27-åri­ge Che­ster­fi­eld­spil­ler skal fri­fin­des i sa­gen om en på­stå­et vold­ta­egt af en 19-årig kvin­de i 2011.

I 2012 blev han el­lers idømt fem års fa­engsel i sa­gen, og han nå­e­de at af­so­ne to et halvt år, in­den han blev løsladt.

Ef­ter løsla­del­sen lå Ched Evans’ fod­bold­kar­ri­e­re i ru­i­ner, for in­gen klub­ber tur­de el­ler vil­le skri­ve kon­trakt med ham ef­ter vold­ta­egts­dom­men.

I ju­ni i år lyk­ke­des det dog for Ched Evans at få kon­trakt i Che­ster­fi­eld, der spil­ler i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke i Eng­land.

Det ske­te, få må­ne­der ef­ter at en ap­pel­dom­stol hav­de be­slut­tet, at vold­ta­egts­sa­gen mod ham skul­le gå om.

Ched Evans har er­kendt, at han hav­de sex med kvin­den, og sag­de hun delt­og fri­vil­ligt.

Ankla­ge­ren i sa­gen men­te, at kvin­den var for fuld til at kun­ne gi­ve samtyk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.