BSV for­la­en­ger med ch­eftra­e­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hånd­bold­klub­ben Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg (BSV) har for­la­en­get kon­trak­ten med ch­eftra­e­ner Pe­ter Breds­dor­f­fLar­sen frem til som­me­ren 2019. Det med­del­er klub­ben i en pres­se­med­del­el­se.

»Jeg har det som blom­men i et aeg, når jeg hver dag får lov til at ar­bej­de med så dyg­ti­ge spil­le­re. Min pas­sion er at kun­ne bi­dra­ge til at fort­sa­et­te bå­de den en­kel­tes og hol­dets ud­vik­ling,« si­ger den 49-åri­ge tra­e­ner, der har en for­tid som as­si­ste­ren­de land­stra­e­ner for de dan­ske hånd­bold­her­rer og ch­eftra­e­ner i AaB Hånd­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.