I Kes­slers fod­spor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM-BRAG si­ges,« si­ger Ceylans pro­mo­tor, Nis­se Sau­er­land, til BT.

Den ty­ske pro­mo­tor me­ner, at Den­nis Ceylan kan va­e­re med til at fyl­de det hul i dansk boks­ning, som Mik­kel Kes­sler ef­ter­lod, da han stop­pe­de for snart tre år si­den.

»Ud­tryk­ket ’den nye Mik­kel Kes­sler’ bli­ver brugt alt for of­te, men i Den­nis Ceylan kan dansk boks­ning få en stjer­ne i den klas­se,« si­ger Nis­se Sau­er­land og fort­sa­et­ter:

»Eu­ro­pa­mester­ska­bet er den na­est­stør­ste ting, man kan vin­de i boks­ning – kun over­gå­et af ver­dens­mester­ska­bet. Og der har ik­ke va­e­ret ret man­ge dan­ske eu­ro­pa­me­stre gen­nem ti­der­ne. Jeg me­ner, at vi skal 10 år til­ba­ge for at fin­de den se­ne­ste, så det vil va­e­re en ka­em­pe pra­e­sta­tion, hvis det lyk­kes,« si­ger Nis­se Sau­er­land med hen­vis­ning til Jo­h­ny Jen­sen, der blev eu­ro­pa­me­ster i 2007.

»Jeg tror, at der er man­ge men­ne­sker der­u­de, der vil ha­ve la­ert Den­nis Ceylans navn at ken­de ef­ter lørdag af­ten (i af­ten, red.).« Og Mik­kel Kes­sler er over­be­vist. »Det er en stor kamp for dansk boks­ning, og jeg hå­ber, at den får den op­ma­er­k­som­hed, den fortje­ner. Jeg bok­ser ik­ke la­en­ge­re, så der er be­hov for nog­le nye bok­se­re som Den­nis, der er klar til at tra­e­de et skridt op og føl­ge i mi­ne fod­spor. Det bli­ver en hård kamp for ham, men jeg tror på, han kan gø­re det,« si­ger Mik­kel Kes­sler i en pres­se­med­del­el­se Kan fø­re til VM-kamp Det er en hård­kogt fjer­va­egts-bri­te, som ven­ter dan­ske­ren i af­ten i Are­na Nord. 30-åri­ge Ry­an Walsh fra Cro­mer står no­te­ret for 21 sej­re – hvoraf na­e­sten halv­de­len er sik­ret på kno­ck­out – og blot et en­kelt ne­der­lag. Men kan den tek­nisk sta­er­ke Aar­hus-bok­ser over­kom­me den ud­for­dring, vil det iføl­ge Nis­se Sau­er­land sand­syn­lig­vis fø­re Den­nis Ceylan frem til en kamp om den helt sto­re ti­tel.

»At vin­de eu­ro­pa­mester­sk­ab­stit­len vil ka­ta­pul­te­re ham op i top 10 på al­le rang­li­ster­ne. Og når man er med i det sel­skab, ven­ter en kamp om ver­dens­mester­ska­bet på en. Bli­ver Den­nis eu­ro­pa­me­ster, vil han nok skul­le for­sva­re den ti­tel et par gan­ge. Og når vi så når frem til slut­nin­gen af na­e­ste år, vil vi skul­le ka­em­pe om ver­dens­mester­ska­bet,« si­ger Nis­se Sau­er­land.

Ceylan og Walsh bok­ser den sjet­te og sid­ste kamp i aft­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.