Ni­ck­las Bendt­ner bå­ret fra ba­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AL­VOR­LIGT SKA­DET En­de­ligt star­te­de Ni­ck­las Bend­ter in­de for Not­ting­ham Fo­rest i hjem­me­kam­pen mod Bir­m­ing­ham, og så blev den dan­ske an­gri­ber ramt af et al­vor­ligt uheld. Ef­ter 53 mi­nut­ter stød­te Bendt­ner sam­men med Bir­m­ing­ham-spil­le­ren Mi­cha­el Mor­ri­son in­de i mid­tercirk­len. Og selv om der ik­ke blev dømt fris­park, kom Bendt­ner slemt til ska­de ved sam­men­stø­det.

Dan­ske­ren kun­ne ma­er­ke, at den var helt gal, og han alar­me­re­de selv hold­la­e­gen, som kom lø­ben­de ind og be­hand­le­de ham i tre mi­nut­ter. Her­ef­ter blev Ni­ck­las Bendt­ner bå­ret ud af ba­nen, mens han fik ilt.

Det er end­nu uklart, hvor slem ska­den, men der er in­gen tvivl om, at dan­ske­ren var i al­vor­li­ge smer­ter.

Kam­pen var ik­ke fa­er­dig­spil­let ved re­dak­tio­nens slut­ning. sent i af­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.