Chris An­ker får to år hos Riwal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cy­kel­ryt­te­ren Chris An­ker Sø­ren­sen skif­ter fra års­skif­tet fra Fortu­neo-Vi­tal til det dan­ske kon­ti­nen­tal­hold Riwal, som har ud­sty­ret ham med en to­årig kon­trakt, op­ly­ser hol­det i en pres­se­med­del­el­se.

Ryg­ter­ne om skif­tet har fl­o­re­ret i den se­ne­ste tid, og nu er af­ta­len alt­så be­kra­ef­tet. Iføl­ge den tid­li­ge­re dan­ske me­ster trak øn­sket om at kun­ne gi­ve no­get til­ba­ge til dansk cy­kel­sport hos Riwal, men og­så fa­mi­li­en har haft af­gø­ren­de ind­fly­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.