DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med to eta­pe­sej­re i Vu­el­ta a Es­paña har Magnus Cort for al­vor kørt sig ind i ver­den­se­li­ten, og det har få­et dan­sker­ne til at spil­le på, at dan­ske­ren snup­per gul­det i lan­de­vejslø­bet, som sky­des i gang i Qa­tar i mor­gen for­mid­dag.

Så­le­des er hver fem­te kro­ne på Od­dsets vin­der­spil til lan­de­vejslø­bet ved VM i cyk­ling sat på guld til Magnus Cort, og med et vin­dero­d­ds på 40 gan­ge pen­ge­ne skal Dan­ske Spil ho­ste op med et pa­ent sekscif­ret be­løb til Od­dset-spil­ler­ne, hvis han lø­ber med guld­me­dalj­en.

»VM-ru­ten lig­ger i år til sprin­ter­ne, og oven på Magnus Corts flot­te kør­sel i Vu­el­ta a Es­paña med to flot­te eta­pe­sej­re til føl­ge, tror Od­dset-spil­ler­ne i høj grad på, at Cort kan le­ve­re sen­sa­tio­nen. Han er fak­tisk den mest po­pu­la­e­re af al­le ryt­ter­ne må­lt på ind­sat­ser,« si­ger con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.