1 , 6 5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se, at Man­che­ster Ci­ty skal va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter hér. Dels har man Bar­ce­lo­na i CL i midt­u­gen, som alt an­det li­ge ik­ke kan und­gå at ta­ge lidt op­ma­er­k­som­hed fra den­ne kamp, dels har Ser­gio Agüero va­e­ret på hår­de lands­holds­op­ga­ver samt lang rej­se, så han na­ep­pe er helt frisk til den­ne kamp og en­de­lig er Ke­vin De Bruy­ne sta­dig ik­ke helt op­pe i om­drej­nin­ger ef­ter sin ska­de og ven­tes der­for mak­si­malt at få en jo­ker­rol­le. Ever­ton kom­mer i sta­er­ke­ste op­stil­ling og har set fi­ne ud i den­ne sa­e­son, så spil ga­ester­ne med plus to mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.