3,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kun­ne godt lig­ne en klas­sisk dag på kon­to­ret for FC Kø­ben­havn i det­te op­gør. Der er en me­get vig­tig CL-kamp al­le­re­de tirs­dag, hvor­for man na­ep­pe skal for­ven­te at se, at FCK spil­ler sig helt ud i af­ten. Se­ne­st mød­te de AGF i Par­ken før en CL-kamp, og vandt 2-0 og har i øv­rigt vun­det de se­ne­ste tre sej­re med li­ge pra­e­cis de cif­re. Sil­ke­borg har ik­ke va­e­ret skra­em­men­de på ude­ba­ne, hvor man ik­ke har sco­ret i fi­re af seks kam­pe i den­ne sa­e­son, og selv om FCK har Mat­hi­as Zanka i ka­ran­ta­e­ne, er det sva­ert at se FCK sco­re. Spil »FCK vin­der og un­der 2,5 mål«.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.