UGENS APP

BT - - WEEKEND - Navn: Kra­e­ver: Pris:

Mu­si­cal.ly. iOS 8.0 el­ler ny­e­re. Gra­tis. Vil du vi­de, hvad de un­ge har gang i? Så down­lo­ad ap­pen mu­si­cal.ly og giv den gam­le luft­gu­i­tar en pau­se. I lø­bet af et øje­blik er du i gang med at la­ve di­ne eg­ne mu­sik­vi­deo­er. Det er såre sim­pelt – down­lo­ad ap­pen, va­elg din ynd­lings­sang blandt de fle­re mio. num­re, der er til­ga­en­ge­li­ge. Her­ef­ter ga­el­der det ba­re om at mi­me amok, mens du ka­ster dig ud i de vil­de­ste dan­se­trin. Med mo­bi­lens ka­me­ra op­ta­ges det he­le med mu­lig­hed for at til­fø­je di­ver­se ef­fek­ter som ’fast-’ el­ler ’slow-mo­tion’, i lang­som gen­gi­vel­se el­ler bag­la­ens. Bag­ef­ter er det ba­re at de­le din vi­deo på In­s­ta­gram, Fa­ce­book el­ler Twit­ter og hå­be, at de un­ge ’li­ker’...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.