Mi­sen Gro­th

BT - - WEEKEND -

• 50 år. • Mor til to søn­ner på 21 og 24 år. • San­ge­r­in­de og har bl.a. sun­get på Mont­mart­re i Kø­ben­havn og til Me­lo­di Grand Prix, hvor hun i 1992 stil­le­de op som so­list, og hun har sun­get kor på et utal af dan­ske pro­duk­tio­ner. • Sam­men med eks­man­den Ja­cob Gro­th har hun ind­spil­let film­mu­sik til bl.a. ’Rej­se­hol­det’, ’Krø­ni­ken’ og ik­ke mindst ’Ør­nen’. • Har des­u­den sun­get med Se­ba­sti­an og i duo­en ’Mi­sen og Ba­ck­hau­sen’. • Fik i 2000 kon­sta­te­ret sk­lero­se. • 14. ok­to­ber ud­gi­ver hun bo­gen ’Jeg kan da sta­dig syn­ge’ om syg­dom­men. Sam­me dag ud­gi­ver hun pla­den ’Mi­sen & Ba­ck­hau­sen’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.