Splitsquat

BT - - WEEKEND - Du skal bru­ge:

Beskri­vel­se: Tag en kett­le­bell i hån­den og lad ar­men ha­en­ge ned langs si­den. Stå med ryg­gen til kas­sen, løft dit ene ben, så du hvi­ler vri­sten på kas­sen. Bøj det ben, der fort­sat er på jor­den, i en squat­stil­ling. Hold over­krop­pen op­ret og sørg for, at kna­e­et ik­ke kom­mer la­en­ge­re ud end ta­e­er­ne. Be­va­eg dig så langt ned, som du kan. Gen­tag øvel­sen med det an­det ben. Kni­ber det med ba­lan­cen, så drop va­eg­ten og støt dig til en stol. En kett­le­bell og en kas­se til støt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.