Sing­le-leg død­løft

BT - - WEEKEND - Du skal bru­ge:

Beskri­vel­se: Stå op­ret med en kett­le­bell i hver hånd. Hold ba­lan­cen på det ene ben og la­en dig frem­over, mens det an­det ben be­va­e­ger sig bag­ud og opad. Hold ar­me­ne lodret, mens over­krop og det løf­te­de ben hol­des i en li­ge linje. Spa­end godt op i ma­ven. Fort­sa­et til din over­krop og det løf­te­de ben er pa­ral­lelt med gul­vet. Be­va­eg dig til­ba­ge til ud­gangs­po­si­tio­nen. To kett­le­bells.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.