Jo­nas Da­hl: ’Jeg har ful UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

la­e­gen har få­et kri­tik, fa­mi­li­en har få­et er­stat­ning. Jeg har sva­ert ved at se, hvor­for jeg skal til­si­desa­et­te kla­ge­sy­ste­met, og jeg har sva­ert ved at se, hvad en uvil­dig ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­se kan bi­dra­ge med yder­li­ge­re,« si­ger Jo­nas Da­hl. vig­tigt for mig at un­der­stre­ge, at ho­spi­ta­let ik­ke lem­pe­de på in­struk­sen for at da­ek­ke over no­get. Det er en in­struks, der blev aen­dret for at føl­ge de na­tio­na­le ret­nings­linjer.« Grove an­kla­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.