De for­la­der den syn­ken­de sku­de

BT - - NYHEDER -

AFHOPPERE Mens nog­le hol­der ved, så for­la­der an­dre den syn­ken­de sku­de. Og i lø­bet af den se­ne­ste uge har den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump mi­stet fle­re af si­ne i for­vej­en re­la­tivt få ken­dis­støt­ter. Mens Cl­int Eastwood, Den­nis Rod­man og Mi­ke Ty­son så­le­des sta­dig hå­ber på, at in­gen la­eg­ger ma­er­ke til de­res fort­sat­te støt­te, så har an­dre, som sku­e­spil­le­ren Kirstie Al­ley (’Sam’s Bar’) og action­s­tjer­nen Chuck Nor­ris måt­tet er­ken­de, at de ik­ke la­en­ge­re kan for­sva­re de­res støt­te til den skan­da­le­ram­te re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat.

Her er nog­le af Do­nald Trumps tab­te ken­dis-fans og de­res ar­gu­ment for først at støt­te og si­den drop­pe støt­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.