USA be­ta­ler 30 mil­li­ar­der for frem­ti­dens krigs­mon­ster

BT - - NYHEDER -

TIL SØS bro til frem­ti­den for de kom­men­de over­fla­de­ski­be i vo­res flå­de,« si­ger han til Vir­gi­nia-avi­sen.

Blandt an­det er skro­get de­sig­net som en py­ra­mi­de og boven ud­vik­let på en må­de, så ski­bet ska­e­rer sig gen­nem van­det frem­for at ri­de oven på bøl­ger­ne. To Rolls-Roy­ce Ma­ri­ne Trent-30 gas­tur­bi­ner sik­rer en top­fart på over 30 knob.

Zumwalt-klas­sen er ud­vik­let til at an­gri­be og af­skra­ek­ke, skri­ver flå­den. En op­lagt op­ga­ve vil va­e­re at støt­te spe­ci­a­l­o­pe­ra­tio­ner på land ved at va­e­re ba­se og kom­man­doskib for spe­ci­al-sol­da­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.