19 hin­du­er mast ihjel ved ce­re­mo­ni i In­di­en

BT - - NYHEDER -

19 men­ne­sker, her­af 14 kvin­der, mi­ste­de li­vet i en ulyk­ke un­der en hin­du­ce­re­mo­ni i det nord­li­ge In­di­en lør­dag. Ofre­ne blev tram­pet el­ler mast ihjel, da tu­sin­der på sam­me tid for­søg­te at kryd­se en lil­le bro.

Mindst fi­re an­dre blev al­vor­ligt kva­e­stet og mod­ta­ger be­hand­ling på et ho­spi­tal i na­er­he­den.

Ofre­ne er al­le til­ha­en­ge­re af en lo­kal re­li­gi­øs le­der. De var sam­let til en ce­re­mo­ni i by­en Va­ra­na­si.

Del­sta­tens po­li­ti­chef me­ner, at ulyk­ken skyl­des, at for man­ge men­ne­sker var sam­let på en gam­mel jer­n­bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.