Aar­hus

BT - - NYHEDER -

Gå i mo­sen med Grau­bal­le­man­den

På al­le mu­se­er lan­det over er der fri ad­gang for al­le un­der 18 år. På Mo­es­gaard Mu­se­um lig­ger den 2.000 år gam­le Grau­bal­le­mand og hvi­ler i sin mon­tre, mens du selv går rundt i ’mo­sen’ om­kring ham. På Mo­es­gaard kom­mer du på rej­se helt til­ba­ge til old­ti­den, hvor du kan gå på op­da­gel­se

Leg ar­ki­tekt, byg løs og skab no­get spa­en­den­de med Le­go og Mi­necraft. He­le ef­ter­års­fe­ri­en in­vi­te­rer Utzon Cen­ter i Aal­borg børn og nys­ger­ri­ge voks­ne in­den­for i et uni­vers af kre­a­ti­vi­tet og leg. Det sker, når ud­stil­lin­gen ’Sky’s the Li­mit’ bli­ver fyldt med Le­go, Mi­necraft-com-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.