Oden­se

BT - - NYHE­DER -

Even­tyr­lig rund­vis­ning Tag med på en even­tyr­lig rund­vis­ning i H.C. An­der­sens Hus med H.C. An­der­sen Pa­ra­den, hvor du un­der­vejs mø­der prin­ses­ser, havfru­er, sol­da­ter og man­ge an­dre af de kend­te fi­gu­rer fra den be­røm­te sko­ma­ger­søns ver­den. Den gam­le dig­ter med høj hat og stiv kra­ve vi­ser oven i kø­bet selv rundt – i skik­kel­se af Tor­ben Iver­sen – mens han forta­el­ler. Oden­se Bys Mu­se­er står bag ar­ran­ge­men­tet lør­dag ef­ter­mid­dag. Børn har gra­tis ad­gang. Pot­ter ind­ta­ger by­en En del af det in­dre Oden­ses ga­der, stra­e­der og plad­ser bli­ver i sid­ste del af ef­ter­års­fe­ri­en om­dan­net til Har­ry Pot­ter-land, når Har­ry Pot­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.