Mand stuk­ket ned ef­ter ska­en­de­ri i su­per­mar­ked

BT - - NYHEDER -

En ind­køb­s­tur i et su­per­mar­ked end­te fre­dag ef­ter­mid­dag dra­ma­tisk for en 67-årig mand, der blev stuk­ket to gan­ge med kniv.

Of­fe­ret er i Kvi­ck­ly på Fal­ko­ner Al­lé på Fre­de­riks­berg i Kø­ben­havn, da han kom­mer op at ska­en­des med en 21-årig mand.

Ska­en­de­ri­et fort­sa­et­ter til­sy­ne­la­den­de ude på ga­den.

»For­an Se­ven Ele­ven-kio­sken på Ro­lig­heds­vej bli­ver den 67-åri­ge stuk­ket i ryg­gen og i ma­ven med en kniv, »forta­el­ler an­kla­ger Sø­ren Har­boe.

Of­fe­ret er dog uden for livs­fa­re.

Den 21-åri­ge, der i for­vej­en er kendt af po­li­ti­et, frem­stil­les lør­dag i grund­lovs­for­hør. Han er sig­tet for grov vold.

Iføl­ge an­kla­ge­ren har han over for po­li­ti­et er­kendt, at han stak med kni­ven, men har i øv­rigt ik­ke vil­let ud­ta­le sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.