VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Ame­ri­kan­ske la­e­ger fra Uni­ver­si­ty of Was­hin­g­ton Me­di­cal Cen­ter ad­va­rer nu di­rek­te om fa­ren for, at e-ci­ga­ret­ter kan eks­plo­de­re. Når uhel­det er ude, er det of­te, for­di e-ci­ga­ret­ter­nes bat­te­ri­er overop­he­des.

Chim­pan­ser kan i simp­le si­tu­a­tio­ner godt reg­ne ud, bå­de hvad et men­ne­ske ta­en­ker, og i så fald om ved­kom­men­de ta­ger fejl el­ler har ret. Det vi­ser et ame­ri­kansk stu­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.