Aud­rey

CASTAÑEDA

BT - - NYHEDER -

Beskriv dig selv med fem ord? Hvis du var et dyr, hvil­ket var du så? Hvil­ken sku­e­spil­ler er mest dig? Hvad er du god til? Hvad forag­ter du hos an­dre men­ne­sker? Hvad har va­e­ret dit livs dra­ma? 48 – ak­tu­el med ko­me­di­en ’Han sag­de, hun sag­de’

AEr­lig, loy­al, am­bi­tiøs, sjov og em­pa­tisk. En ele­fant. Stoisk, hu­mo­ri­stisk, smuk, loy­al og sår­bar. Aud­rey Hep­burn. Hun var ’such a la­dy’, ska­ev, sjov, sår­bar og dyg­tig. At dan­se, va­e­re sjov, idé­ma­ger, kre­a­tiv og hur­tigt ta­en­ken­de. Og så er jeg en rig­tig god ven. SØNDAG 16. OK­TO­BER 2016 Doven­skab, sna­e­ver­syn og løgn. Mit liv har fak­tisk ge­ne­relt va­e­ret ret dra­ma­tisk på godt og ondt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.