Alt in­klu­de­ret

BT - - REJSER -

ifø­re sig ba­de­tøj og solcre­me. Hvor­på de hop­per i den sto­re ho­tel­pool og dyr­ker en om­gang vand-ae­ro­bic med et ener­gisk med­lem af ho­tel­lets un­der­hold­nings­team, mens vi voks­ne får os en kølig og al­de­les glim­ren­de lo­kal All In­clu­si­ve-øl i skyg­gen un­der pal­mer­ne. Fran­ske aner In­de i Mar­ra­kech er det stort set umu­ligt at op­stø­ve no­get som helst med pro­cen­ter i. Til gen­ga­eld er ma­rok­ka­ner­nes avo­ca­do-sha­ke van­vit­tig la­ek­ker. Men på resor­tet er al­ko­ho­l­ud­val­get ud­ma­er­ket, og den lo­ka­le vin er me­re end god­kendt. Mid­da­gen er klar fra kl. 19.30, men ef­ter et par da­ge la­e­rer vi at ba­en­ke os tid­li­ge­re ved et af de ef­ter­trag­te­de uden­dørs­bor­de, for af­te­ner­ne er mil­de og pra­e­get af svim­len­de smuk­ke stjer­nekig. Kli­en­tel­let her be­står me­sten­dels af bri­ter og fransk­ma­end. For de sidst­na­evn­te er en rej­se til Ma­rok­ko na­e­sten li­ge så op­lagt som en tur til Proven­ce, for i kraft af lan­dets for­tid som fransk ko­lo­ni ta­ler de fle­ste lo­ka­le, for­u­den ara­bi­sk, fransk, og lan­det er i mangt og me­get pra­e­get af fransk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.