Mark Ca­ven­dish,Stor­bri­tan­ni­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fi­re eta­pe­sej­re i årets Tour de Fran­ce. VMvin­der i 2011. Mark Ca­ven­dish be­hø­ver ik­ke umid­del­bart den sto­re ind­tro­duk­tion, men det er va­erd at na­ev­ne, at den bri­ti­ske ka­non­kug­le har ka­em­pet med lidt syg­dom i si­ne for­be­re­del­ser. Ved et så in­tenst en­dagsløb er der ik­ke no­get, som bli­ver fora­e­ret no­gen ste­der, så hvis ’Cav’ er ba­re et par pro­cen­ter sva­ek­ket, kom­mer han na­ep­pe til at kø­re med om me­dal­jer­ne. Er han i form, skal han reg­nes for en se­ri­øs guld­kan­di­dat. VURDERING:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.