Fer­nan­do Gavi­ria,Co­lom­bia

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bri­an Holms co­lom­bi­an­ske sprin­ter kør­te af sted 600 me­ter fra mål i Pa­ris-Tours og spur­te­de al­li­ge­vel fra al­le kon­kur­ren­ter­ne. Et gan­ske im­po­ne­ren­de styk­ke ar­bej­de af sprin­te­r­en, som vandt to eta­per i Po­len Rundt i juli og i mod­sa­et­ning til de øv­ri­ge i fa­vo­rit­fel­tet kom­mer til start uden en grand tour i be­ne­ne. I et løb så sent på sa­e­so­nen ta­el­ler frisk­hed højt, og på dét pa­ra­me­ter vin­der Gavi­ria. VURDERING:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.