’Det er så sinds­sygt’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TRI­UMF VM-tri­kot. En me­get stor tri­umf, som hun selv hav­de sva­ert ved at for­stå.

»Det er så sinds­sygt. Jeg hav­de drømt om en top 10,« sag­de hun li­ge ef­ter sej­ren i det of­fi­ci­el­le in­ter­view.

»Jeg tror, at det er en over­ra­skel­se for al­le. Jeg er klar over, at jeg er ud­ma­er­ket til at sprin­te, men at vin­de VM er ba­re ik­ke til at fat­te.«

Med si­ne to ju­ni­or-ver­dens­mester­ska­ber er Ama­lie Di­de­rik­sen me­re el­ler min­dre vant til at ba­e­re den ef­ter­trag­te­de tri­kot, men at det skul­le ske al­le­re­de nu som vok­sen, var ik­ke i tan­ker­ne. Ka­em­pe­stort »Det er ka­em­pe­stort. Jeg vandt den to gan­ge som ju­ni­or, og mit sto­re mål for frem­ti­den var at vin­de den som se­ni­or en dag. Nu har jeg ta­get den som ba­re 20-årig, så jeg er ba­re vir­ke­lig glad.«

For­u­den si­ne eg­ne VM-trø­jer har Ama­lie Di­de­rik­sen he­le den­ne sa­e­son og­så kun­net be­trag­te den ’ae­g­te’ VM-trø­je, da hun kø­rer på sam­me hold som den nu for­hen­va­e­ren­de verdensmester Lizzie Deig­nan.

»Al­le ved, hvad det be­ty­der at ba­e­re den trø­je. Jeg har kørt på hold med Lizzie Deig­nan og set på den trø­je he­le sa­e­so­nen. Og så kan jeg ta­ge den som 20-årig. Jeg for­står det ik­ke,« sag­de hun til TV2 Sport. Al­le ved, hvad det be­ty­der at ba­e­re den trø­je

Den 20-åri­ge verdensmester vandt gul­det for­an den hol­land­ske stor­fa­vo­rit Kir­sten Wild, som mod­sat dan­ske­rens to hav­de he­le syv hold­kam­me­ra­ter til at kø­re ’le­ad out’. Og dan­ske­rens tak­tik var fak­tisk at gå ef­ter søl­vet.

»Til sidst ta­enk­te jeg, at jeg ba­re skul­le med på Hol­lands ’tog’. Jeg skul­le ba­re på hjul af Kir­sten (Wild, red.), for så kun­ne jeg få en sølv­me­dal­je, hvis jeg holdt den po­si­tion he­le vej­en til mål. Og så ta­enk­te jeg ba­re, at jeg skul­le for­bi. Det er så sinds­sygt,« sag­de hun. Hen­te­de vand End­nu me­re ’sinds­sygt’ bli­ver det he­le set i ly­set af det, der ske­te i den sid­ste tred­je­del af lø­bet. For med 45 ki­lo­me­ter til­ba­ge af det 134,1 ki­lo­me­ter lan­ge løb styr­te­de Ama­lie Di­de­rik­sen. Hel­dig­vis of­re­de de to hold­kam­me­ra­ter, Ce­ci­lie Ut­trup og Julie Leth, sig.

»Ce­ci­lie og Julie kør­te fan­ta­stisk der­u­de. Da jeg styr­te­de midt på en af om­gan­ge­ne, ta­enk­te jeg ’åh, det er ba­re ik­ke godt det her’. De ven­te­de på mig, hen­te­de vand til mig og kør­te mig op. Det er så fedt.« Kør­te per­fekt De dan­ske kvin­ders fran­ske land­stra­e­ner, Cat­he­ri­ne Mar­sal, der selv har vun­det fle­re me­dal­jer ved VM, var me­get glad for hol­dets pra­e­sta­tion.

»Det er na­e­sten bed­re, end når man selv vin­der. Det er fan­ta­stisk, og jeg er så glad på pi­ger­nes veg­ne. De fortje­ner det, for de kør­te per­fekt al­le tre,« sag­de land­stra­e­ne­ren til TV2 Sport.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.