DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Qu­ar­ter­ba­ck Matt Ry­an og At­lan­ta Falcons har star­tet NFLsa­e­so­nen i et ra­sen­de tem­po. Hol­det har vun­det fi­re ud af fem kampe, og quar­ter­ba­ck­en har ka­stet for sam­men­lagt 1740 yards.

Hol­der Ry­an det ni­veau i grund­spil­lets re­ste­ren­de 11 kampe, når han op på i alt 5.568 yards, hvil­ket er 91 yards me­re end re­kor­den for flest ka­ste­de yards i en sa­e­son.

Book­ma­ke­ren Nor­di­cBet har kig­get naermere på, om han får re­kor­den i den­ne sa­e­son, og vur­de­rer det ik­ke helt umu­ligt al den stund, at man blot får od­ds 3,00 på det.

»Matt Ry­an har ud­ma­er­ke­de for­ud­sa­et­nin­ger for at slå re­kor­den. Han har NFLs for­ment­lig bed­ste wi­de­re­cei­ver at ka­ste til i Julio Jo­nes, og Falcons har et af liga­ens sva­ge­re for­svar. Det be­ty­der, at Ry­an må ka­ste bol­den me­get i hver kamp,« si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.