2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hels­in­gør var de­ci­de­re­de uhel­di­ge med ik­ke at vin­de i Roskil­de, og er nor­malt ret sta­er­ke hjem­me, så de bør alt an­det li­ge va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter, end til­fa­el­det. Opryk­ker­ne Fremad Ama­ger har gjort det flot, men de er ha­em­met af ka­ran­ta­e­ner til Morten Ras­mus­sen og He­i­ni Vatns­dal og i ne­der­la­get se­ne­st til AB vi­ste man for før­ste gang i sa­e­so­nen tegn på svag­hed. Mod­sat har Hels­in­gør få­et en ek­stra di­men­sion of­fen­sivt med til­gan­gen af Mat­hi­as Ge­hrt og da to hold mød­tes tid­li­ge­re i sa­e­so­nen i Hels­in­gør, vandt va­er­ter­ne 2-0. Fint od­ds på 1-tal­let.

Od­ds er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.