Ni dø­de efter bro-kol­laps ved Ba­li

BT - - NYHEDER -

Ni blev dra­ebt og mindst 30 kva­e­stet, da en bro mel­lem de to små in­do­ne­si­ske øer Nusa Lem­bon­gan og Nusa Ce­nin­gan i går styr­te­de sam­men.

De sår­e­de og dra­eb­te var sam­men med man­ge an­dre på vej over bro­en for at del­ta­ge i en re­li­gi­øs ce­re­mo­ni på øer­ne ud for Ba­lis kyst, da bro­en kol­lap­se­de klok­ken 18 lo­kal tid. Det skri­ver Express.

Van­det un­der bro­en er min­dre end to me­ter dybt, men man­ge af de sår­e­de og dø­de blev mast un­der sam­men­styrt­nin­gen. Al­le of­re­ne var lo­ka­le, si­ger en tals­mand fra det in­do­ne­si­ske po­li­ti.

Der kan sta­dig va­e­re sav­ne­de per­so­ner, men de lo­ka­le myn­dig­he­der stop­pe­de i går ef­ter­søg­nin­gen klok­ken 21 lo­kal tid og vil gen­op­ta­ge un­der­sø­gel­ser­ne man­dag mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.