Ca­sepower GP Power­bank 20.000

BT - - NYHEDER -

Med en ka­pa­ci­tet på for­ry­gen­de 20.000 mAh kan du i prak­sis op­la­de to en­he­der på sam­me tid og end­da hur­tigt. Vi har prø­vet en­he­den i nog­le uger, og den kan op­la­de en smartp­ho­ne 8-9 gan­ge. Et fint dis­play in­di­ke­rer re­ste­ren­de strøm­ma­eng­de. Men det er en stor boks, som eg­ner sig bedst hjem­me. Og det ta­ger over 8 ti­mer at la­de den fuldt op! Men Ca­sepower er alt­så im­po­ne­ren­de, og pri­sen er god­kendt. Der­for te­stens vin­der. Ka­pa­ci­tet: 20.000 mAh Ud­gan­ge: 2x USB Di­men­sio­ner: 146 x 74 x 22 mm Va­egt: 356 gram Pris: 699 kro­ner

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.