Scos­che Magi­cMo­unt

BT - - NYHEDER -

Ved hja­elp af en ind­byg­get mag­net kan den­ne power­bank sid­de fast bag på din smartp­ho­ne, så du kan ta­le vi­de­re un­der op­lad­nin­gen. Der med­føl­ger en tynd me­tal­pla­de med ta­pe på bag­si­den. Me­tal­pla­den pla­ce­res bag på mo­bi­len, hvor den kan skju­les med et be­skyt­tel­ses­cover. Men hvis du kan af­mon­te­re mo­bi­lens bag­si­de, pla­ce­rer du den ul­tr­af­la­de me­tal­pla­de un­der bag­si­den. Så kan du sma­ek­ke po­wer­ban­ken fast på din mo­bil, når du har brug for det. Det er ret smart fun­det på. Ka­pa­ci­tet: 4.000 mAh Ud­gan­ge: 2x USB Di­men­sio­ner: 110 x 60 x 13 mm Va­egt: 113 gram Pris: 499 kro­ner

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.