Scos­che goBat 12000

BT - - NYHEDER -

Strøm og vand går ik­ke godt sam­men, men den­ne power­bank tå­ler fak­tisk at bli­ve tabt i vand! Den tå­ler i det he­le ta­get dår­ligt vejr, og der­for gem­mes op­la­der­stik og de to USBud­gan­ge bag et da­ek­sel. goBat tå­ler et fald fra 3 me­ter, har ka­ra­bin­ha­ge og kan op­la­de en stør­re smartp­ho­ne fi­re til seks gan­ge. Til gen­ga­eld er pris og va­egt hø­je. La­ek­ker, men tung. Ka­pa­ci­tet: 12.000 mAh Ud­gan­ge: 2x USB Di­men­sio­ner: 120 x 83 x 32 mm Va­egt: 370 gram Pris: : 999 kro­ner

**** **

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.