Leitz Power Bank 1.350 mAh

BT - - NYHEDER -

Har di­men­sio­ner som et kre­dit­kort i over­stør­rel­se. Der er ind­byg­get ka­bel, som pas­ser til din smartp­ho­ne (du skal be­stil­le efter mo­del). Til­slut­tet din smartp­ho­ne vil den ding­le lidt, for­di kab­let er en anel­se for kort. Kan op­la­de din smartp­ho­ne cir­ka én gang pr. op­lad­ning. Ka­pa­ci­tet: 1.350 mAh Ud­gan­ge: 1x stik (mi­cro USB, Ligh­t­ning) Di­men­sio­ner: 92 x 53 x 5 mm Va­egt: 43 gram Pris: 250 kro­ner

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.