Ma­don­na er årets kvin­de

BT - - TV/RADIO -

’Re­bel Heart Tour’ i marts i år. Her solg­te hun fle­re end en mil­li­on bil­let­ter, hvil­ket gav Ma­don­na en ind­tje­ning på 170 mil­li­o­ner dol­lar. Det sva­rer til 1,1 mil­li­ard kro­ner.

De enor­me pen­ge­sum­mer gør ’Li­ke a Pray­er’-stjer­nen til den bedst sa­el­gen­de so­lo­ar­tist i Bil­l­bo­ards Boxsco­re hi­sto­rie. Hen­des kre­a­ti­ve vi­sion, ut­ra­et­te­li­ge in­nova­tion og de­di­ka­tion til filan­tro­pi­ske em­ner gør hende til en in­spira­tion for hund­red­vis af mil­li­o­ner men­ne­sker i ver­den Tørt og mest sky­et, men isa­er i de syd­li­ge og øst­li­ge eg­ne må­ske lidt el­ler no­gen sol i lø­bet af da­gen. Temp. mel­lem 10 og 14 gra­der. Vin­den bli­ver let til frisk fra sy­døst. Om af­te­nen og nat­ten regn, men i lø­bet af nat­ten no­gen opkla­ring. Temp. om­kring 10 gra­der, vin­den af­ta­ger og bli­ver svag til ja­evn fra sy­døst og syd. 11/9 13/9

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.