Det bed­ste ved at va­e­re tra­e­ner iføl­ge David Ni­el­sen

BT - - SPORTEN -

Jeg kan bedst li­de fra to mi­nut­ter før til fem mi­nut­ter efter en fod­bold­kamp. Det er det, det hand­ler om. Fø­lel­sen af, at nu er vi klar. Nu går vi ud. Kamp­da­gen er sta­dig det klart stør­ste. Det er en hel­lig ting, som når an­dre folk er på vej i kir­ke, moské, el­ler hvad fan­den de går i. Kamp­da­gen er så­dan en sa­er­lig ekst­a­se af spa­en­ding og håb. At kø­re op til sta­dion en ef­ter­års­dag, hvor reg­nen ram­mer ru­den på bi­len, man går ud og ved, at det er kamp­dag. Det er dét, det hand­ler om.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.