Mø­det med af­grun­den

BT - - SPORTEN -

»Man­ge af mi­ne spil­le­re har stå­et ved af­grun­den sam­men med klub­ben og op­le­vet at bli­ve red­det på stre­gen, da Hel­lerup Fi­nans for halvan­det år si­den gik ind og af­va­er­ge­de en kon­kurs. Der­for be­ty­der vo­res nu­va­e­ren­de suc­ces ek­stra me­get for dem. Vi har ik­ke sto­re løn­nin­ger her. Det er ren vil­je, gla­e­de og hjer­te for klub­ben. Det gør, at vi har et sam­men­hold.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.