Ori­en­te­rings-Alm Wor­ld Cup-tre’er

BT - - SPORTEN -

Ma­ja Alm gen­vandt tid­li­ge­re i år VM på sprin­ter­di­stan­cen i ori­en­te­rings­løb. I går kun­ne hun fø­je en sam­let tred­je­plads i Wor­ld Cup­pen til sam­lin­gen. Det er status efter tien­de og sid­ste af­de­ling, der blev lø­bet i Aa­rau i Schweiz, hvor dan­ske­ren blev to’er.

»Det var fedt at va­e­re med i top­pen i dag. Jeg har ik­ke tra­e­net så me­get si­den VM i au­gust, så det var dej­ligt, at for­men sta­dig var så god, at jeg kun­ne va­e­re med,« si­ger Alm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.