Me­die: Bendt­ner slip­per uden bra­ek­ket an­kel

BT - - SPORTEN -

LYS I MØR­KET Ni­ck­las Bendt­ner kun­ne i går gla­e­de sig over, at rønt­ge­nun­der­sø­gel­ser fastslog, at han ik­ke har bra­ek­ket sin an­kel som føl­ge af den ska­de, han på­drog sig i sid­ste uge. Det skri­ver avi­sen Not­ting­ham Post.

Avi­sen med­del­er dog, at det end­nu er for tid­ligt at kon­sta­te­re, om den dan­ske fod­bold­spil­ler har på­dra­get sig be­ska­di­ge­de led­bånd i an­k­len.

Der­for er det og­så for tid­ligt at si­ge no­get om, hvor la­en­ge Ni­ck­las Bendt­ner vil va­e­re ukamp­dyg­tig.

Avi­sen skri­ver, at yder­li­ge­re un­der­sø­gel­ser i dag vil ka­ste lys over si­tu­a­tio­nen.

Ni­ck­las Bendt­ner blev ska­det i en si­tu­a­tion i for­bin­del­se med fre­da­gens op­gør mel­lem Not­ting­ham Fo­rest og Bir­m­ing­ham.

Ti mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg stød­te Bendt­ner sam­men med Bir­m­ing­hams Mi­cha­el Mor­ri­son. Dan­ske­ren måt­te ba­e­res fra ba­nen på en bå­re, mens han fik ilt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.