DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Da­gens helt sto­re op­gør er den en­gel­ske klas­si­ker mel­lem Li­ver­pool og Man­che­ster Uni­ted.

Det er og­så mø­det mel­lem to ka­ris­ma­ti­ske ma­na­ge­re, Jür­gen Kl­opp og José Mourin­ho, og ind­til vi­de­re har Od­dset­spil­ler­ne i den­ne sa­e­son va­e­ret mest be­gej­stret for at spil­le på sidst­na­evn­tes trop­per.

Men ik­ke den­ne gang. Cir­ka halv­de­len af al­le ind­sat­ser er fal­det på sejr til Li­ver­pool, mens blot en fem­te­del af Od­dset-spil­ler­ne tror på sejr til Man­che­ster Uni­ted.

»Spil­in­ter­es­sen blandt Od­dset-spil­ler­ne har ind­til vi­de­re den­ne sa­e­son va­e­ret mas­siv på Man­che­ster Uni­ted. Men oven­på blot én sejr i de se­ne­ste fi­re Pre­mi­er Le­agu­e­kam­pe vir­ker det til, at tro­en på Uni­ted blandt Od­dset-spil­ler­ne er mind­sket mar­kant,« si­ger con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.