1,75

BT - - SPORTEN -

Det er sva­ert at se man­ge mål kom­me i den­ne kamp. Es­b­jerg har få­et me­re styr på de­fen­si­ven, hvil­ket var for­ven­tet un­der Co­lin Todd, men mod­sat har man vir­ket me­get uskar­pe of­fen­sivt et ind­tryk, der kun blev be­kra­ef­tet i po­kal­kam­pen mod B 93. Lyng­by har va­e­ret me­get sta­er­ke de­fen­sivt på det se­ne­ste, hvor man ik­ke har luk­ket mål ind i fi­re kam­pe i tra­ek, og vil for­ment­lig kom­me til Es­b­jerg og spil­le på om­stil­lin­ger, hvor man er sta­erk. Der­for kan det her nemt bli­ve en kamp, hvor in­gen af hol­de­ne sat­ser det vil­de, og der­for lug­ter det ik­ke af man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.