2,20

BT - - SPORTEN -

Li­ver­pool lig­ner et hold, der vil spil­le med helt frem­me i den­ne sa­e­son. Hol­dets hø­je pres un­der Jür­gen Kl­opp ser ud til va­e­re no­gen­lun­de på plads, og hol­det bør va­e­re i stand til at sa­et­te sig på en kamp mod et Uni­ted-hold, der ik­ke har im­po­ne­ret vold­somt i den­ne sa­e­son. Ga­ester­ne har blot vun­det én af de se­ne­ste fi­re kam­pe i Pre­mi­er Le­ague - det var over Lei­ce­ster, men den kom me­re i kraft af stor styr­ke på død­bol­de end de­ci­de­ret godt spil. Li­ge nu og her vir­ker Li­ver­pool så me­get bed­re end Man­che­ster Uni­ted, at der er va­er­di i spil på hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.