M MO­SUL

BT - - NYHEDER -

/ritzau/

Mo­sul, 400 ki­lo­me­ter nord for Bag­dad, er Iraks na­est­stør­ste by. Hu­se­de 2,5 mio. men­ne­sker, in­den IS ind­t­og by­en. Der bor for­ment­lig om­kring 1,3 mio. nu. 90 pro­cent af de nu­va­e­ren­de ind­byg­ge­re er sunni­mus­li­mer. Is­la­misk Stat tog mag­ten i by­en i ju­ni 2014. Det blev set som et stort ne­der­lag for de iraki­ske re­ge­rings­styr­ker, hvoraf man­ge tog flug­ten uden kamp. Da IS ind­t­og by­en, flyg­te­de om­kring halv­de­len af ind­byg­ger­ne. Langt de fle­ste af de flyg­ten­de var krist­ne og shi­amus­li­mer. IS over­tog sam­ti­dig sto­re ma­eng­der ef­ter­ladt mi­li­ta­ert ma­te­ri­el. Det var fra pra­e­di­ke­sto­len i en moské i Mo­sul, at le­de­ren af Is­la­misk Stat, Abu Ba­kr al-Bag­h­da­di, ud­råb­te et ka­li­fat, som om­fat­te­de sto­re om­rå­der i bå­de Irak og Sy­ri­en.Hja­el­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner fryg­ter, at of­fen­si­ven mod Mo­sul vil med­fø­re mas­se­flugt og ud­lø­se en hu­ma­ni­ta­er ka­ta­stro­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.