’’ ’’

BT - - DEBAT -

Dansk Fol­ke­par­ti

Nu bli­ver Dan­mark i EU. Hvem skal el­lers be­ta­le for Dansk Fol­ke­par­tis Som­mer­grup­pe­mø­der?

Jan E. Jør­gen­sen

Vi har at gø­re med et par­ti, der har va­e­ret ual­min­de­ligt kre­a­ti­ve i om­gan­gen med EU-mid­ler, og det sy­nes jeg, der skal sa­et­tes en stop­per for. Det kla­e­der ik­ke no­gen over­ho­ve­det. Vi bur­de al­le sam­men stram­me os an nu for at få genop­ret­tet til­li­den til, at det så­dan set er i or­den at få støt­te fra EU til po­li­tisk ar­bej­de. For det er det jo. Men man skal ba­re ik­ke va­e­re for smart

Mor­ten Løk­ke­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.