SALGS- TOP-10

BT - - NYHEDER -

Vig­ti­ge num­re: Vig­ti­ge num­re: 1964-72 Bru­ces liv blev al­drig det sam­me igen, ef­ter han først så El­vis og se­ne­re The Be­at­les på tv. Han spil­le­de før­ste gang som 16-årig i en trai­ler­park. Det før­ste rig­ti­ge band hed The Ca­sti­les – to af de­res num­re hø­res på al­bum­met ’Chap­ter and Ver­se’. Det var, da han se­ne­re spil­le­de med ban­det Earth, at han fik til­nav­net The Boss. Det var ham, der sam­le­de pen­ge ind ef­ter kon­cer­ter­ne. Før­ste sto­re band hed Ste­el Mill med se­ne­re E-Stre­et Band-med­lem­mer som Dan­ny De­de­ri­ci og Ste­ve Van Zandt.

Det de­fi­ne­ren­de al­bum for Springsteen. Fra åb­nin­gen, ti­telnum­me­ret, der sta­dig i dag står som den ul­ti­ma­ti­ve ro­ck’n’roll-op­da­te­ring af den klas­si­ske ame­ri­kan­ske drøm, til af­slut­nin­gen, ’Jung­leland’s epi­ske, shuf­fle­ba­se­re­de forta­el­ling. Det er her, Springsteen fin­der sin stem­me.

’Thund­er­ro­ad’, ’Ba­ck­stre­ets’, ’Jung­leland’, ’Born to Run’. Mør­ket slut­ter sig om New Jer­sey og re­sten af ud­kants-USA i sig­na­tur­san­ge­ne, ro­ck’n’roll sta­te­men­tet Bad­lands og det sym­fo­ni­ske ti­telnum­mer. Den ste­in­beck’ske ’Adam Rai­sed A Cain’ og util­pas­set ung­dom i ’Ra­sing in the Stre­ets’.

’Bad­lands’, ’Can­dy’s Room’, ’Prove it all Night’, ’Ra­cing in the Stre­et’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.