BOSSENS LIV

BT - - NYHEDER -

’Born To Run’ 1949-63 Bruce Fre­de­ri­ck Jo­seph Springsteen blev født den 23. sep­tem­ber 1949. Han er vok­set op i Fre­e­hold, New Jer­sey. Mo­de­ren, Ade­le Ann, der i dag li­der af de­mens, har ita­li­en­ske aner. Hans far var af irsk af­stam­ning og le­ve­de op til al­le for­dom­me om ire­re og tørst. Et mod­sa­et­nings­fyldt for­hold til fa­de­ren har va­e­ret en skyg­ge i he­le Bru­ces liv. Han har to sø­stre, den ene har fo­to­gra­fe­ret tre af hans pla­decovers. ’Dark­ness on the Ed­ge of Town’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.