SALGSTOP-10

BT - - NYHEDER -

Li­ge så varm, ’The Ri­ver’ ly­der, li­ge så koldt er der på det­te al­bum. Springsteen tog fu­sen på en hel ver­den med dis­se helt aku­sti­ske forta­el­lin­ger fra de ud­stød­tes USA. Nog­le så det som hans kom­men­tar til Ro­nald Re­a­gans USA.

’Ne­bra­ska’, ’Jo­hn­ny 99’, ’Hig­hway Pa­trol­man’, ’My Fat­her’s Hou­se’. Trods en vis mu­si­kalsk flos­set­hed et un­der­kendt al­bum, der kan hø­res som skit­ser til den kom­men­de ro­ck­bi­bel­ske fi­gur­med til­tag til af­run­de­de forta­el­lin­ger, og man for­nem­mer den util­pas­se­de ånd, der se­ne­re luk­kes ud af fla­sken på ’Born to Run’. Vig­ti­ge num­re: ’Blin­ded by the Light’, ’Growin’ Up’, ’Spi­rit in the Night’ og ’It’s Hard to Be a Saint in the Ci­ty’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.