BOSSENS LIV

BT - - NYHEDER -

Al­bum­met ’Born in th U.S.A.’ gjor­de Springsteen til ver­dens­stjer­ne og ro­ck­fa­eno­men, godt hjul­pet af MTV og den ge­ne­rel­le op­tur i pla­de­bran­chen. Mil­li­o­ner af fans, der stod på The Boss-to­get den­gang, har fulgt ham si­den. Ef­ter at ha­ve tur­ne­ret na­e­sten uaf­brudt med sit E-Stre­et Band ud­gav han i 1987 ’Tun­nel of Love’, der bå­de er en mu­si­kalsk og pri­vat mi­le­sten. Det var her om­kring, han blev skilt fra Juli­an­ne Phil­lips og fandt sam­men med Pat­ti Sci­al­fa. (th) Og i øv­rigt og­så op­lø­ste The E-Stre­et Band.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.