Ny tv-thril­ler fra man­den bag ’Som­me­ren ’92’

BT - - NYHEDER -

NY TV-SERIE Pri­ce har blandt an­det skre­vet DR-hit­tet ’Bor­gen’, der har va­e­ret en suc­ces over det me­ste af klo­den, og Svei­strup har blandt an­det stå­et bag DRs ’For­bry­del­sen’, der har op­nå­et sam­me in­ter­na­tio­na­le sta­tus. Men ’Gid­sel­tag­nin­gen’ er ik­ke en DR-dra­ma­se­rie. Far til po­li­ti­a­gent Den er be­stilt af den kom­merci­el­le tv-sta­tion Ka­nal 5, der ejes af Di­scove­ry Chan­nel, og det er før­ste gang, den re­k­la­me­fi­nan­si­e­re­de sta­tion Det er et me­get am­bi­tiøst pro­jekt, og jeg har få­et en vir­ke­lig god og kra­e­ven­de rol­le som ho­ved­per­so­nens far

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.