FBI-pa­pir: Cl­in­tons hja­el­per bad FBI op­ha­e­ve hem­me­ligstem­pling

BT - - NYHEDER -

Hil­lary Cl­in­tons rå­d­gi­ver pres­se­de det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti (FBI) til at op­ha­e­ve klas­si­fi­ce­rin­gen (for­tro­lig­heds­stem­pling) af nog­le e-mails fra Cl­in­tons pri­va­te ser­ver.

Det frem­går af FBI-do­ku­men­ter, som er ble­vet frem­lagt man­dag i Was­hin­g­ton.

Sagen dre­jer sig om ti­den, da den nu­va­e­ren­de pra­esi­dent­kan­di­dat var uden­rigs­mi­ni­ster i USA.

Spørgs­må­let om hvor­vidt De­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat har sendt hem­me­li­ge do­ku­men­ter fra sin pri­va­te e-mail-ser­ver har va­e­ret et stort em­ne un­der valg­kam­pen. Cl­in­ton be­skyl­des for at ha­ve ud­sat ame­ri­ka­ne­re for fa­re ved at sen­de stats­li­ge hem­me­lig­he­der uden om de of­fi­ci­el­le og sik­re ka­na­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.